Photos courtesy of Ann Mills / 1914 William Thomas Murphy

03/09/2004

1914 William Thomas Murphy

1914 William Thomas Murphy.jpg